GIFTFREI, NACHHALTIG, EFFEKTIV
für einen mottenfreien Kleiderschrank
Kleidermotten?!
Nicht mit mir ...
MEHR SAUBERKEIT
für Küche, Lager, Speisekammer
Lebensmittelmotten?!
Weg mit dem Befall
DISKRET UND OHNE GIFT
Produkte für die professionelle Anwendung
Mottenbefall?!
Dagegen haben wir was

Kleidermotten

Nützlinge gegen Kleidermotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreier Kleiderschrank

Lebensmittelmotten

Nützlinge gegen Lebensmittelmotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreie Küche

Identifikation

„Ich krieg’ Euch – wenn Ihr Euch zeigt!“ – beseitigt fliegende Falter.

Motten - WO und WELCHE?

Clothes moths

Beneficials against clothes moths – kills moths before they hatch!

Food moths

Beneficials against food moths – removes moths before they can hatch!

Identification

„I will get you – if you show up!“ – removes flying moths.

Kleermotten

Nuttige organismen tegen kleermotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Voedselmotten

Nuttige organismen tegen voedselmotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Identificatie

“Ik zal jullie krijgen – zodra ik jullie zie!” – Verwijdert vliegende motten.

Veelgestelde vragen...

Hoeveel soorten motten zijn er eigenlijk? Hoe gaat bestrijding met natuurlijke vijanden in zijn werk? Wat gebeurd er uiteindelijk met de sluipwespen wanneer de motten verwijderd zijn? Talrijke vragen, maar wij laten u niet in de steek. De meestgestelde vragen worden hier voor u samen gevat. 


1. Hoeveel soorten motten zijn er eigenlijk?

Wereldwijd zijn er meer dan tweeduizend soorten motten, waarvan tweehonderd soorten in Europa en ongeveer tachtig in Duitstalige gebieden. 

2. Wat zijn de meestversprijdde soorten?

In Midden-Europa vinden we vooral de huismot, meelmot en de kleermot. 

3. Welke levensmiddelen worden het meest door motten aangevallen?

Huismotten hebben een voorkeur voor graan en graanproducten, peulvruchten, noten, koffie, cacaopoeder en gedroogd fruit. Meelmotten vallen met name meel, peulvruchten en noten aan.

4. Zijn levensmiddelen veilig voor motten wanneer deze in een schone kast bewaard worden?

Nee, de motten kunnen door minime kieren en gaten het hout binnen dringen.

5. Is het voldoende om een voorraadskast met azijn te reinigen om een mottenaanval af te weren?

Nee, wanneer delen van de mottenpopulatie zich in een ander deel van de ruimte bevinden, kunnen deze alsnog probleemlos de kast binnen dringen.

6. Are groceries sufficiently protected against moth infestation, if they are sealed in plastic foil?

Nee, de meeste lokale mottensoorten kunnen dunne plastikfolies doorbijten.

7. Kunnen lokaal voorkomende mottensoorten een schroefsnijtap binnen dringen?

Ja, voor de messten mottensoorten vormt een schroefsnijtap geen hindernis.

8. Welke textiel soorten worden het meest door kleermotten aangevallen?

Kleermotten nesten het liefst in kleding en meubels die uit haar-achtige materialen gemaakt zijn – zoals wolsoorten, vilten of bontsoorten, gevoerde meubels of tapijten. Synthetische stoffen en katoen daarentegen worden niet aangevallen.

9. In welk stadium zorgen motten voor de grootste schade?

Als larven. Zodoende is een successvolle mottenbestrijding dan ook primair op larven gericht.

10. Waarom is een mottenplaag schadelijk voor mensen?

Motten bederven levensmiddelen door hun ontlasting en de resten van hun cocon. Deze vormen tevens een voedingsbodem voor andere plagen zoals mijten en schimmels en kunnen zodoende als brandhaard worden beschouwd. Contact met levensmiddelen en textiel dat door een mottenaanval bedorven is, kan bij mensen en huisdieren allergische reacties en irritaties van het slijmvlies veroorzaken; consumptie van bedorven levensmiddelen door motten zorgt bovendien voor darmziektes.

11. Hoe snel spreidt een mottenplaag zich uit?

Heel snel. Uitgekomen motten hebben weliswaar slechts een levensduur van enkele weken, planten zich gedurende die tijd echter doorgaand voort.

12. Kruipen of vliegen motten?

Motten kunnen zowel kruipen als vliegen.

13. Hoe snel bewegen motten?

De meeste mottensoorten kunnen zich tijdens hun gemiddeld twee-weken-durende leven tot 400m verplaatsen.

14. Waarop moet in het bijzonder worden gelet bij een mottenplaag?

Vanwegen de snelle verspreiding van het ongedierte en gezien het feit dat deze zich in de kleinste kieren kunnen verstoppen, dient een succesvolle mottenbestrijding snel en ruimtedekkend te zijn. 

15. Is het voldoende om aangevallen levensmiddelen weg te gooien en de kasten schoon te vegen?

Nee, want motten kunnen zich in de kleinsten kieren verbergen die door mensenogen vaak niet herkend worden.

16. Zijn feromoon-vallen een geschikt bestrijdingsmiddel tegen motten?

Nee, deze methode is te langzaam, te onzeker en zet in het verkeerde stadium in.

17. Waarom is het inzetten van trichogramma (sluipwespen ) de beste methode voor mottenbestrijding?

Omdat het de enige natuurlijke methode voor mottenbestrijding is. En omdat het de enige veilige manier is om een mottenpopulatie compleet uit te roeien.

18. Zijn trichogramma (sluipwespen) schadelijk voor de mens?

Nee, trichogramma (sluipwespen) zijn volledig onschadelijk voor mensen

19. Hoe lang duurt het voordat een mottenpopulatie door trichogramma (sluipwespen) volledig verwijderd is?

Ongeveer drie tot zes weken.

20. Wat gebeurt er na de succesvolle motten bestrijding door trichogramma (sluipwespen)?

Zodra de mottenpopulatie verwijderd is, sterven ook de trichogramma (sluipwespen) aangezien hun voedselbron verwijderd is.