GIFTFREI, NACHHALTIG, EFFEKTIV
für einen mottenfreien Kleiderschrank
Kleidermotten?!
Nicht mit mir ...
MEHR SAUBERKEIT
für Küche, Lager, Speisekammer
Lebensmittelmotten?!
Weg mit dem Befall
DISKRET UND OHNE GIFT
Produkte für die professionelle Anwendung
Mottenbefall?!
Dagegen haben wir was

Kleidermotten

Nützlinge gegen Kleidermotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreier Kleiderschrank

Lebensmittelmotten

Nützlinge gegen Lebensmittelmotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreie Küche

Identifikation

„Ich krieg’ Euch – wenn Ihr Euch zeigt!“ – beseitigt fliegende Falter.

Motten - WO und WELCHE?

Clothes moths

Beneficials against clothes moths – kills moths before they hatch!

Food moths

Beneficials against food moths – removes moths before they can hatch!

Identification

„I will get you – if you show up!“ – removes flying moths.

Kleermotten

Nuttige organismen tegen kleermotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Voedselmotten

Nuttige organismen tegen voedselmotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Identificatie

“Ik zal jullie krijgen – zodra ik jullie zie!” – Verwijdert vliegende motten.

Retourvoorwaarden

Recht op ontbinden

 

Rechten mbt. retourneren of teruggave volgens §§ 5e ff Konsumentenschutzgesetz (KSchG):

 

1.Voorwaarden voor retourneren en afzien van koop:

 

1.1 Koper, zoals gedefinieerd in § 1 Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), oftewel een eindverbruiker zonder verdere bedrijfsactiviteiten omtrent de bestelde producten, kan een koopverdrag welke op afstand gesloten is zonder aangifte van redenen annuleren.

 

1.2 Het recht op annulereing vervalt na zeven werkdagen, waarbij zaterdag niet als werkdag geldt. Het voldoet om de annulering binnen deze termijn te verzenden.

 

1.3 De annuleringstermijn voor de levering van producten gaat in op de dag van ontvangst door de gebruiker. Bij levering van diensten geldt de dag van bestelling als ingangstermijn.

 

1.4 Voor het geval dat de ondernemer zich niet houdt aan de informatie voorschriften volgens KSchG, wordt de annuleringstermijn verlengt naar drie maanden, ingaand per onder 1.3 vermeldde data. Wanneer de ondernemer alsnog de informatie voorschriften binnen deze termijn nakomt, dan geldt de datum van de volledige informatie overdracht als ingangsdatum voor de annuleringstermijn van zeven dagen.

 

1.5 Annulering dient schriftelijk (post, email, fax) te worden mede gedeeld aan:

MOTTENshop® - Natürliche Feinde Handels GmbH - Office Vienna (AT)

Rudolfsplatz 1/15b, 1010 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 22 600 22
Telefax: +43 1 22 600 22 10
E-Mail: vienna@MOTTENshop.com

 

1.6 Consument heeft geen recht op annulering bij (doorhalen wat niet van toepassing is):

Goederen welke op speciaal verzoek vervaardigd zijn; welke duidelijk op persoonlijke behoeften berusten; welke door hun aard niet geschikt zijn voor retournering, welke bederfelijk zijn of waarbij de vervaldatum overtreden is; beeld- en geluidmateriaal en software wanneer deze door consument geopend zijn.

 

2. Annuleringsvoorwaarden en Restitutie:

 

2.1 Wanneer de consument gebruik maakt van het recht op annulering, dan dienen de reeds ontvangen leveringen per ommegaande geretourneerd te worden.

 

2.2 De ondernemer dient de ontvangen betalingen te retourneren evenals de door consument noodzakelijkerwijs geinvesteerde kosten en inspanningen in de zaak.

 

2.3 Consument dient de ontvangen leveringen te retourneren en de ondernemer een passende vergoeding te doen toekomen voor het gebruik, incl. Vergoeding voor evt. Waardevermindering waarbij de tijdelijke overname van producten door consument op zich niet als waardevermindering gezien dient te worden.

 

2.4 Consument dient enkel de rechtstreekse kosten voor het retourneren te betalen. Einde van de retourvoorwaarden.