GIFTFREI, NACHHALTIG, EFFEKTIV
für einen mottenfreien Kleiderschrank
Kleidermotten?!
Nicht mit mir ...
MEHR SAUBERKEIT
für Küche, Lager, Speisekammer
Lebensmittelmotten?!
Weg mit dem Befall
DISKRET UND OHNE GIFT
Produkte für die professionelle Anwendung
Mottenbefall?!
Dagegen haben wir was

Kleidermotten

Nützlinge gegen Kleidermotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreier Kleiderschrank

Lebensmittelmotten

Nützlinge gegen Lebensmittelmotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreie Küche

Identifikation

„Ich krieg’ Euch – wenn Ihr Euch zeigt!“ – beseitigt fliegende Falter.

Motten - WO und WELCHE?

Clothes moths

Beneficials against clothes moths – kills moths before they hatch!

Food moths

Beneficials against food moths – removes moths before they can hatch!

Identification

„I will get you – if you show up!“ – removes flying moths.

Kleermotten

Nuttige organismen tegen kleermotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Voedselmotten

Nuttige organismen tegen voedselmotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Identificatie

“Ik zal jullie krijgen – zodra ik jullie zie!” – Verwijdert vliegende motten.

Biologische aanpak – Zonder gif!

Insecticiden zijn middelen die doorgaans gifstoffen bevatten. Deze worden veronderstelt schadelijk te zijn voor mens en huisdier. Gebruikelijke producten op biologische basis zoals cederhout of lavendelzakjes werken van niet toerijkend wanneer de motten reeds binnengevallen zijn. De gebruikelijke feromoon-vallen (lokstof-kleefvallen) trekken slechts de mannelijke dieren aan. De eigenlijke schade komt echter met name van de larven. Wanneer bevruchtte vrouwtjes vervolgens hun eitjes leggen, begint het problem van voor af aan. De oplossing: Biologische en doeltreffende afweer door het inzetten van de natuurlijke vijanden (trichogramma & habrobracon).


Insecticiden: Aantasting van de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes

Hierover zijn de ecologische experts op het gebied van mottenbestrijding het inmiddels met elkaar eens: Weg met synthetische gifstoffen! Immers de werkzame stoffen tegen motten en hun larven zijn uiterst geconcentreerd en berokken lang niet alleen het ongedierte schade. Veel gebruikelijke motten-bestrijdingsmiddelen maken gebruik van pyrethoiden – zoals transfluthrin, empentrin oftewel vaporthrin. Dit zijn kunstmatige imitaties van het natuurlijke zenuwgas pyrethrum dat ook in crysanten voorkomt. In de Verenigde Staten is deze stof in huishoudsmiddelen verboden. Ook paradichlorenzol wordt door kundigen als problematisch geacht, aangezien het in lichaamsvet opgeslagen wordt en mogelijk voor kanker zorgen kan. Wél aangeraden wordt het gebruik van kleefvallen op basis van natuurlijke seksuele lokmiddelen, de zogenaamde feromonen.

Pheromon-Fallen: Schwächen bei MOTTEN-Bekämpfung

Dabei handelt es sich um Klebefallen, die Sexuallockstoffe (Pheromone) enthalten, die ausschließlich männliche Motten anziehen. Für Mottenweibchen sind diese Pheromon-Fallen uninteressant. Die Klebefallen sind geruchsfrei sowie frei von Insektiziden und daher für den Menschen unschädlich. Ein geeignetes Mittel zur effektiven Mottenbekämpfung bei bereits vorhandenem Befall sind sie dennoch nicht. Pheromon-Fallen wirken langsam und setzen bei der Mottenbekämpfung an der falschen Stelle an. Denn Motten sind nicht im ausgewachsenen Stadium am schädlichsten sondern als Larve. Wegen der schnellen Fortpflanzungsgeschwindigkeit aller Mottenarten und ihrer Fähigkeit, in ihrem nur zweiwöchigen Leben bis zu 400 Meter krabbelnd zurückzulegen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Teile der Mottenpopulation des befallenen Raumes überleben und sich an andere, sichere Orte zurückziehen. Um dort im Larvenstadium Unheil anzurichten.

Feromoon-vallen: Zwaktepunten bij MOTTEN-bestrijding

Hierbij gaat het om kleef-vallen, die seksuele lokstoffen (feromonen) bevatten, welke uitsluitend mannelijke motten aantrekken. Voor motten-vrouwtjes zijn deze lokstoffen niet interessant. De kleef-vallen zijn geurlos en vrij van insecticiden en vormen zodoende geen bedreiging voor de mens. Desondanks vormen zij geen geschikt middel om motten effectief te verdrijven: Feromoon-vallen werken langzaam en hebben een verkeerde aanzet. Het zijn immers niet de volgroeide motten maar hun larven die de meeste schade toebrengen. Vanwege de hoge voortplantingssnelheid van alle motten en hun vermogen om binnen hun twee-weken-durende leven to 400 meter af te leggen, is het zeer waarschijnlijk dat delen van de mottenpopulatie in een besmette ruimte overleven en zich op andere, veilige plekken terug trekken.

Feromoon-vallen: Ideale oplossing ter inventarisatie van de MOTTEN

Ter inventarisatie, dat wil zeggen voor het lokaliseren en identificeren van een mogelijke mottenplaag, zijn feromonen echter ideaal. Wanneer u er eenmaal achter bent waar de brandhaard in uw kasten en voorraden precies zit, kunt u van daaruit doelgericht de volgende stap in het mottenbestrijdings-process zetten. Zoals reeds omschreven lokken feromoon-vallen slechts de mannelijke insecten, terwijl het eigenlijke ongedierte zich in het larvenstadium bevindt. De vernietiging van de motten zou daarom rechtstreeks op de larven gericht moeten zijn. Dit is precies wat de trichogramma (sluipwespen) doen.

Natuurlijke vijanden: Het beste middel voor het vernietigen van MOTTEN

Het bijzondere voordeel van deze manier van bestrijding is, dat het om een uitsluitend biologische methode gaat welke geheel zonder chemische of technische middelen werkt en daarom ongekende voordelen heeft voor gebruik in het huishouden. Met name wanneer bewoners last hebben van allergieën of wanneer kleine kinderen en/of huisdieren deel uitmaken van het huishouden, is deze methode bij uitstek de beste. Trichogramma zijn geschikt om in te zetten bij zowel voedsel- als ook kleermotten.Wanneer u bij mottenbestrijding gebruikt maakt van trichogramma (sluipwespen), dan heeft u een natuurlijk wapen in de hand en werkt zodoende volgens de eenvoudigste en tevens zekerste methode. Trichogramma zijn kleine parasieten die hun eigen eitjes in die van motten leggen. Eenmaal binnengedrongen , voedt de trichogramma larve zich van haar gastheer en maakt deze zodoende onschadelijk. Wanneer de trichogramma larve uitgekomen is (sluipwesp), gaat zij zelf eitjes leggen die wederom in andere mottenlarven afgelegd worden zodat de mottenbestrijding vanzelf duurzaam is.

Natuurlijke vijanden: Voor de mens onschadelijk

Met een lichaamslengte van slechts 0,4 mm zijn trichogramma (sluipwespen) uiterst klein en zodoende in staat om zelfs in de verstgelegen hoeken mottennesten aan te vallen, die het blote mensenoog ontgaan. Bovendien hebben trichogramma zich in de loop van hun evolutieprocess zo ontwikkeld, dat zij doelgericht de mottenlarven opsporen ongeacht hoe goed deze zich verstopt hebben – immers hangt het overleven van de soort hiervan af. Tegen dit overlevingsinstinct van de soort kan geen bestrijdingsmiddel tegenop. Voor mensen zijn trichogramma volledig onschadelijk want ze steken niet, nog schaden zij de mens op welke andere wijze dan ook. Nadat ze ter bestrijding uitgezet zijn, zijn het geen blijvende gasten. Weliswaar groeit de populatie van trichogramma zolang er nieuwe mottennesten gevonden en aangevallen worden. Zodra de trichogramma-larven echter alle motten-larven vernield hebben, ontbreekt hun voedingsbodem en sterven zij vanzelf uit. Zodoende verdwijnt de trichogramma-populatie zodra de motten-populatie uitgeroeid is. Mottenbestrijding door middel van trichogramma (sluipwespen) duurt afhankelijk van de grootte van de plaag zo’n drie tot zes weken. Daarna is de gehele mottenpopulatie verwijderd.