GIFTFREI, NACHHALTIG, EFFEKTIV
für einen mottenfreien Kleiderschrank
Kleidermotten?!
Nicht mit mir ...
MEHR SAUBERKEIT
für Küche, Lager, Speisekammer
Lebensmittelmotten?!
Weg mit dem Befall
DISKRET UND OHNE GIFT
Produkte für die professionelle Anwendung
Mottenbefall?!
Dagegen haben wir was

Kleidermotten

Nützlinge gegen Kleidermotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreier Kleiderschrank

Lebensmittelmotten

Nützlinge gegen Lebensmittelmotten – beseitigt Motten bevor sie schlüpfen!

Mottenfreie Küche

Identifikation

„Ich krieg’ Euch – wenn Ihr Euch zeigt!“ – beseitigt fliegende Falter.

Motten - WO und WELCHE?

Clothes moths

Beneficials against clothes moths – kills moths before they hatch!

Food moths

Beneficials against food moths – removes moths before they can hatch!

Identification

„I will get you – if you show up!“ – removes flying moths.

Kleermotten

Nuttige organismen tegen kleermotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Voedselmotten

Nuttige organismen tegen voedselmotten – verwijdert motten vóórdat deze uitkomen!

Identificatie

“Ik zal jullie krijgen – zodra ik jullie zie!” – Verwijdert vliegende motten.

10 Adviezen voor succesvolle bescherming tegen voedselmotten

Wie het gevaar kent kan het omzijlen! Hier geven wij u handige adviezen om voedselmotten veilig te herkennen, effectief te bestrijden en duurzaam besmetting te voorkomen.


A. Hoe herkent u een mottenplaag

1. Let op gaten in voedsel-verpakkingen

Om besmetting door voedselmotten na te gaan, dient u opgeslagen voedinsmiddelen regelmatig na te lopen. De eerste aanwijzingen voor besmetting zijn kleine gaatjes in verpakkingsmateriaal. Voedselmotten kunnen niet alleen karton en papier doorbijten maar ook kunststoffen zoals plastik. Met name verpakkingen van producten waarvoor motten een voorkeur hebben: graan, graanproducten, pasta, rijst, noten, droog fruit, thee, specerijen, chocolade, bonbons en diervoer.

2. Levensmiddelen op witte webben nalopen

Een verdere aanwijzing voor de aanwezigheid van motten zijn witte webben. Hierbij gaat het om dunne witte draden die aan spinnenwebben doen denken en met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn. Deze bedekken het besmette product en zorgen voor bederving.

3. Feromoon-vallen uitzetten

Wanneer u geen gaten in verpakkingsmaterialen tegen komt en ook geen witte webben ontdekt heeft maar desondanks zeker wilt zijn ofer er mogelijk motten zijn, dan kunt u het beste feromoon-vallen opzetten. Dit zijn kleef-vallen die een seksuele geurstof afgeven. Deze lokstof trekt de mannelijke kleermotten aan die vervolgens op de kleefzijde blijven plakken. Belangrijk: Feromoon-vallen werken slechts bij het opsporen van de aanwezigheid van motten, roeien deze echter niet uit! Zij trekken immers enkel de mannetjes aan, niet ook de vrouwtjes. Bevruchtte vrouwtjes zullen hun eitjes blijven leggen waardoor de motten zichzelf voort blijven planten ookal worden de mannetjes gevangen.

Wanneer u middels één van de maatregelen de aanwezigheid van motten vastgesteld heeft, kunt u deze vervolgens met verschillende middelen tegen gaan.

B. Hoe kan ik een mottenplaag tegen gaan?

4. Besmette voorraden verwijderen,...

Wanneer u de aanwezigheid van motten vastgestelt heeft, dient u alle besmette voeding te verwijderen. Hierbij dient u ruimschoots te werk te gaan: Verwijder niet alleen de levensmiddelen die duidelijk besmet zijn (bv. door gaatjes in de verpakking of door witte webben) maar tevens ook de voorraden in de buurt hiervan. Dit omdat enkele van de microscopisch kleine eitjes in een onaangetastte voorraad (zoals rijstzak of meelpak) afgelegd zouden kunnen zijn en de populatie zich op die wijze voort kan planten.

5.Vervolgens invriezen of verhitten en tenslotte weggooien

Voedselmotten kunnen niet tegen hitte of kou. Het Duitse, Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit raadt daarom aan om besmette producten niet meteen weg te gooien maareerst ofwel enkele dagen in te vriezen of twee uur in een oven bij 60-80 graden te verwarmen en pas daarna bij het vuilnis te doen. Alleen zo kan er daadwerkelijk voor worden gezorgd dat vlinders, larven en vooral de eitjes welke met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn, daadwerkelijk afgemaakt zijn en niet opnieuw kunenn nesten.

6. Voorraadskasten grondig reinigen

Wanneer alle voorraden verwijderd zijn, is het zaak om alle kasten schoon te maken. Wij raden u aan om de de kasten eerst met azijn af te nemen en vervolgens met zeepsop af te wassen. Neemt u vervolgens de hele ruimte onder handen en vergeet daarbij met name niet om die plekken te reinigen welke doorgaans over het hoofd gezien worden, omdat voedselmotten zich juist in deze stille hoekjes graag verstoppen. Denkt u er bijvoorbeeld aan om ook achter de kasten reinigen en eventuele inlegzijlen te verwijderen om inbouwkasten ook van onderen  schoon te maken.

7. Hoeken en kieren met de haardroger bewerken

Door hoge temperaturen te gebruiken kunt u de voedselmotten ook op moeilijk bereikbare plekken aanvallen, waar zij het liefst hun eitjes leggen. Hierbij gaat het vooral om hoeken en kieren van voorraadskasten maar ook muurscheuren of kleine holle ruimtes onder drempels. Schakel de haardroger in op de heetste stand en beweeg deze langzaam over de genoemde plaatsen. Door de hitte sterven de motteneitjes af.

8. Sluipwespen als bestrijdingsmiddel inzetten

Ondanks grondig reinigen kan het gebeuren dat vlinders, larven en eitjes van de kleermot het reinigen mbv. kou, hitte of sprays overleven of over het hoofd gezien worden. Daarom is er uiteindelijk maar één veilige en biologische manier: sluipwespen. Sluipwespen zijn microscopisch klein (gemiddeld worden zij slechts 0,4 millimeter lang) en geheel onschadelijk voor de mens. Kleermotten roeien zij echter doelgericht uit, door hun eitjes in die van de kleermotten te leggen, die daardoor overlijden. Sluipwespen vinden zonder uitzondering ieder motteneitje in een besmette ruimte en vernietigen zo effectief de gehele mottenpopulatie. U ontvangt de sluipwespen in kleine flapjes die u in de besmette ruimte verspreidt.

Heeft u een kleermot-plaag successvol bestreden dan gaat het erom om een nieuwe invasie te voorkomen.

C. Hoe voorkomt u besmetting door motten?

9. Hersluitbare containers van stevig materiaal gebruiken

Berg uw levensmiddelen in hersluitbare containers op – met name de levensmiddelen waarvoor voedselmotten een voorkeur hebben zoals graan, graanproducten, pasta, rijst, noten, droog fruit, thee, specerijen, chocolade, bonbons en diervoer). Let erop dan dunne en zachte materialen zoals plastik zakjes of doosjes voor voedselmotten geen bezwaar vormen. Containers uit glas of stevige materialen werken daarentegen wel.

10. Loop de voorraden regelmatig na

Neem de voorraden regelmatig onder de loep om na te gaan of verpakkingen gaten of witte webben bevatten, (zie hierboven, A1 & A2). Wanneer u opnieuw besmetting door motten vermoedt, dient u tevens feromoon-vallen uit te zetten (A3).